Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să intre în contact cu alimentele.

Regulamentul Uniunii Europene (UE) 10/2011, care este cea mai strictă și importantă lege privind produsele din plastic de calitate alimentară, are cerințe extrem de stricte și cuprinzătoare privind limita standardului de metale grele pentru produsele în contact cu alimentele și este indicatorul vântului internațional. controlul riscului pentru siguranța materialelor în contact cu alimentele.

food contact plastic

Noul Regulament UE (UE) nr. 10/2011 privind materialele și articolele din plastic destinate să intre în contact cu alimentele a fost publicat în 2011
15 ianuarie.Acest nou regulament începe să intre în vigoare la 1 mai 2011. Abrogă Directiva Comisiei 2002/72/CE. Sunt câteva
prevederi tranzitorii și sunt rezumate în tabelul 1.

tabelul 1

Dispoziții tranzitorii

Până la 31 decembrie 2012  

Poate accepta să introducă pe piață următoarele

- materialele și articolele în contact cu alimentele care au fost introduse în mod legal pe piață

FCM documente justificative prevederi tranzitorii

înainte de 1 mai 2011 

Documentele justificative se bazează pe regulile de bază pentru migrarea globală și testarea migrației specifice stabilite în anexa la Directiva 82/711/CEE.

De la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2015

Documentul justificativ pentru materiale, articole și substanțe introduse pe piață se poate baza fie pe noile reguli de migrare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 10/2011, fie pe regulile prevăzute în anexa la Directiva 82/711/CEE.

De la 1 ianuarie 2016

Documentele justificative se bazează pe regulile de testare a migrației stabilite în Regulamentul (UE) nr. 10/2011

Notă: 1. Conținutul documentului de sprijin se referă la Tabelul 2, D

masa 2

A. Domeniul de aplicare.

1. Materiale și articole și părți ale acestora constând exclusiv din materiale plastice

2. Materiale și articole din plastic multistrat, ținute împreună cu adezivi sau prin alte mijloace

3. Materiale și articole menționate la punctele 1 și 2 care sunt imprimate și/sau acoperite cu o acoperire

4. Straturi de plastic sau acoperiri din plastic, care formează garnituri în capace și închideri, care împreună cu acele capace și închidere compun un set de două sau mai multe straturi din diferite tipuri de materiale

5. Straturi de plastic din materiale și articole cu mai multe straturi

B. Scutire

1. Rășină schimbătoare de ioni

2. Cauciuc

3. Siliconi

C. Substanțe din spatele barierei funcționale și nanoparticule

Substanțe din spatele unei bariere funcționale2

1. Poate fi fabricat cu substanțe care nu sunt enumerate în lista Uniunii

2. Trebuie să respecte restricția privind monomerul clorură de vinil din anexa I (LMS: Nedetectat, 1 mg/kg în produsul finit)

3. Substanțele neautorizate pot fi utilizate cu un nivel maxim de 0,01 mg/kg în alimente.

4. Nu trebuie să aparțină substanțelor care sunt mutagene, cancerigene sau toxice pentru reproducere fără autorizație prealabilă.

5. Nu trebuie să aparțină nanoform

Nanoparticule::

1. Ar trebui să fie evaluate de la caz la caz în ceea ce privește riscul lor până când se cunosc mai multe informații

(2) Substanțele în nanoformă se utilizează numai dacă sunt autorizate în mod explicit și menționate în anexa I

D. Documente justificative

1. conțin condițiile și rezultatele testării, calculelor, modelării, altor analize și dovezi privind siguranța sau raționamentul care demonstrează conformitatea

2. sunt puse la dispoziția autorităților naționale competente de către operatorul economic, la cerere

E. Migrare generală și limită specifică de migrare

1. Migrația generală

- 10 mg/dm² 10

- 60mg/kg 60

2. Migrație specifică (a se vedea anexa I Lista Uniunii – Când nu există o limită de migrare specifică sau sunt prevăzute alte restricții, se aplică o limită de migrare specifică generică de 60 mg/kg)

Lista Sindicatului

Anexa I – Monomer și aditiv

ANEXA I Conține

1. Monomeri sau alte substanțe inițiale

2. Aditivi, cu excepția coloranților

3. Ajutoare pentru producția de polimeri, cu excepția solvenților

4. Macromolecule obţinute din fermentaţia microbiană

5. 885 substanță autorizată

Anexa II – Restricție generală privind materialele și articolele

Migrarea specifică a metalelor grele (mg/kg hrană sau simulant alimentar)

1. Bariu (钡) =1

2. Cobalt (钴)= 0,05

3. Cupru (铜)= 5

4. Fier (铁) = 48

5. Litiu (锂)= 0,6

6. Mangan (锰)= 0,6

7. Zinc (锌)= 25

Migrarea specifică a aminelor aromatice primare (suma), limită de detectare 0,01 mg de substanță per kg de hrană sau stimulent alimentar

Anexa III-Simulanti alimentari

10% etanol 

Observație: Apa distilată poate fi selectată în unele cazuri

Simulant alimentar A

alimente cu caracter hidrofil

3% acid acetic

Simulant alimentar B

alimente acide

20% etanol 

Simulant alimentar C

alimente până la 20% conținut alcoolic

50% etanol 

Simulant alimentar D1

alimente care conțin > 20% conținut de alcool

produs din lapte

mancare cu ulei in apa

Ulei vegetal 

Simulant alimentar D2

alimentele au caracter lipofil, grasimi libere

Poli(2,6-difenil-p-fenilenoxid), dimensiunea particulei 60-80 mesh, dimensiunea porilor 200 nm

Simulant alimentar E

mâncare uscată

Anexa IV - Declarație de conformitate (DOC)

1. sunt emise de operatorul economic și conțin informațiile din ANEXA IV3

2. în fazele de comercializare, altele decât cele de vânzare cu amănuntul, DOC este disponibil pentru materiale și articole din plastic, produse din stadiile intermediare ale fabricării lor, precum și pentru substanțele destinate fabricării.

3. Permite o identificare ușoară a materialelor, articolelor sau produselor din stadiile intermediare de fabricație sau a substanțelor pentru care este eliberat.

4. – Compoziția trebuie să fie cunoscută producătorului substanței și pusă la dispoziția autorităților competente, la cerere

Anexa V - Condiția de testare

OM1 10d la 20°C 20

Orice contact cu alimentele în stare congelată și refrigerată

OM2 10d la 40°C

Orice depozitare pe termen lung la temperatura camerei sau mai jos, inclusiv încălzirea până la 70° C timp de până la 2 ore sau încălzirea până la 100° C timp de până la 15 minute

OM3 2 ore la 70°C 

Orice condiții de contact care includ încălzirea până la 70 ° C timp de până la 2 ore sau până la 100 ° C timp de până la 15 minute, care nu sunt urmate de depozitare pe termen lung la temperatura camerei sau la frigider.

OM4 1h la 100°C 

Aplicații la temperaturi înalte pentru toți stimulentele alimentare la temperaturi de până la 100 ° C

OM5 2h la 100°C sau la reflux/alternativ 1h la 121°C 

Aplicare la temperaturi ridicate până la 121 ° C

OM6 4h la 100°C sau la reflux

Orice condiții de contact cu alimentele cu stimulentele alimentare A, B sau C, la o temperatură care depășește 40°C

Observație: Reprezintă cele mai defavorabile condiții pentru toți simulanții alimentari în contact cu poliolefinele

OM7 2 ore la 175°C

Aplicații la temperaturi ridicate cu alimente grase care depășesc condițiile OM5

Observație: În cazul în care NU este fezabilă din punct de vedere tehnic să se efectueze OM7 cu simulantul alimentar D2, testul poate fi înlocuit cu testul OM 8 sau OM9

OM8 Simulant alimentar E timp de 2 ore la 175 °C și simulant alimentar D2 timp de 2 ore la 100 °C

Numai aplicații la temperaturi ridicate

Observație: Când NU este fezabil din punct de vedere tehnic să se efectueze OM7 cu simulant alimentar D2

OM9 Simulant alimentar E timp de 2 ore la 175 °C și simulant alimentar D2 timp de 10 zile la 40 °C

Aplicații la temperaturi ridicate, inclusiv depozitare pe termen lung la temperatura camerei

Observație: Când NU este fezabil din punct de vedere tehnic să se efectueze OM7 cu simulant alimentar D2

 

Abrogarea directivei UE

1. 80/766/CEE, metoda de analiză a Directivei Comisiei pentru controlul oficial al nivelului de monomer clorură de vinil în contactul materialului cu alimentele

2. 81/432/CEE, Metoda de analiză a Directivei Comisiei pentru controlul oficial al eliberării de clorură de vinil de către material și articol în produsele alimentare

3. 2002/72/CE, Directiva Comisiei privind materialele și articolele din plastic pentru alimente

 

 


Ora postării: 19-oct-2021